Ervaring met onderwijsvormen

In de relatief korte tijd dat het invalwerk nu loopt, heb ik al veel scholen van binnen gezien. En daar zitten ook veel verschillende onderwijsvormen en -soorten. Sommige onderwijssoorten onderscheiden zich meer  in de dagelijkse praktijk dan andere, maar desalniettemin is het een ervaring die ik op mijn CV kan zetten.

Het fijne aan de kennismaking met al deze verschillende scholen en klassen, is dat er altijd wel onderdelen van het onderwijs/de klas/regels zijn die ik wel of juist niet zelf graag zou willen toepassen in mijn ideale situatie in een eigen klas. En soms zijn dat dingen waar ik zelf nog niet aan gedacht had, of waarvan ik zelfs niet had gedacht dat ik het fijn zou vinden om mee te werken. 

In willekeurige volgorde volgen de vormen en soorten onderwijs waar ik mee kennisgemaakt heb:
  • Rooms Katholiek
  • Protestants Christelijk
  • Islamitisch
  • Openbaar
  • Jenaplan (openbaar)
  • Dalton (bijzonder neutraal)
  • Montessori 

Vervangen in een kleutergroep

Op dit moment vervang ik in een kleutergroep. Vanaf begin februari sta ik in deze klas en de einddatum is nog niet bekend. Onderstaande poster hangt in "mijn" klas. Een mooie reminder tijdens het werken en spelen. Met een goede tip aan het eind, heb plezier. Want dat heeft toch groots effect op het welzijn en het gedrag van je leerlingen. 

Opdat alle jonge leerkrachten (mijzelf incluis) maar snel een mooie baan mogen vinden en elke dag dit plezier mogen ervaren.