Blog: werk update

Het schooljaar is op de helft. Tijd om eens te reflecteren op het schooljaar tot dusver.

 1. Vorig schooljaar mocht ik twee weken invallen in een kleuterklas. Die weken werden maanden en uiteindelijk heb ik een half schooljaar op de school rondgelopen. Wat een geweldig leuke tijd! In een andere kleuterklas stond nog één dag open stond voor dit schooljaar, en ik mocht het doen. Wat was ik trots! Elke maandag sta ik nu op montessorischool De Kosmos te Amersfoort. (Referentie beschikbaar bij mevrouw J. Veersma).
 2. Van eind november tot eind januari verving ik een collega op De Kosmos in de middenbouw, groep 3/4. Twee dagen per week stond ik in die klas. Groot verschil met de kleuterklas, maar ook erg leuk op zijn eigen manier.
 3. Half november tot de voorjaarsvakantie werkte ik voor twee dagen op een school in Utrecht. Eén ochtend werk ik als onderwijsondersteuner met RT taken voor verschillende jaargroepen, één middag en één ochtend werk ik in een kleuterklas. De vervanging stond oorspronkelijk gepland voor drie weken. Dat is verlengd met positieve feedback.
 4. Van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie stond ik twee dagen per week in groep 3 op een Daltonschool. Vanaf 5 april sta ik ook twee dagen per week in groep 5. 


Buiten deze langere vervangingen om deed ik kortdurende ziektevervangingen. Daarmee was ik full-time aan het werk. Door in te vallen kan ik mijzelf onderhouden. Daar ben ik erg blij om.

Ervaring met onderwijsvormen

In de relatief korte tijd dat het invalwerk nu loopt, heb ik al veel scholen van binnen gezien. En daar zitten ook veel verschillende onderwijsvormen en -soorten. Sommige onderwijssoorten onderscheiden zich meer  in de dagelijkse praktijk dan andere, maar desalniettemin is het een ervaring die ik op mijn CV kan zetten.

Het fijne aan de kennismaking met al deze verschillende scholen en klassen, is dat er altijd wel onderdelen van het onderwijs/de klas/regels zijn die ik wel of juist niet zelf graag zou willen toepassen in mijn ideale situatie in een eigen klas. En soms zijn dat dingen waar ik zelf nog niet aan gedacht had, of waarvan ik zelfs niet had gedacht dat ik het fijn zou vinden om mee te werken. 

In willekeurige volgorde volgen de vormen en soorten onderwijs waar ik mee kennisgemaakt heb:
 • Rooms Katholiek
 • Protestants Christelijk
 • Islamitisch
 • Openbaar
 • Jenaplan (openbaar)
 • Dalton (bijzonder neutraal)
 • Montessori 

Vervangen in een kleutergroep

Op dit moment vervang ik in een kleutergroep. Vanaf begin februari sta ik in deze klas en de einddatum is nog niet bekend. Onderstaande poster hangt in "mijn" klas. Een mooie reminder tijdens het werken en spelen. Met een goede tip aan het eind, heb plezier. Want dat heeft toch groots effect op het welzijn en het gedrag van je leerlingen. 

Opdat alle jonge leerkrachten (mijzelf incluis) maar snel een mooie baan mogen vinden en elke dag dit plezier mogen ervaren.